News, State News

CMHT khou kaikhun 1 lac rui gengmei la bam e

Imphal, Oct 26, (DIPR): Chief Minister-gi Hakshelgi Tengbang (CMHT) hei kaikhun lakh akhat mbu ruina gengmei la bam the tuna Chief Minister N Biren Singh ruina sakan the.

CMHT hei gaina nthuina tatkei bammei tingkum akhat tangmei ta ngek nga asei SKY Hospital khou programme akhat tatkei kan e. Biren Singh ruina tingkum 15 dou politician suna lung guangmei lung khou CMHT hei ni gailiangmei akhat the. Reina khou ruina public guai quality naina pum jao nu puni cho tumei cheng jao guang tuang the tuna ni sakan e. CMHT bang khou rui patient 36 rajao bam e tuna sa e.

State Government ruina sinthao health programme pang khou CMHT hei ni gailiangmei the tuna Indian Express Group ruina ni suan tilou e

tuna sakan e.

Flying doctor nai khang tuna sa bammei hei asan makmei lung khou hou jai puni the, District asek khou helicopter toukei bam, helipad hei kasiam bam the tuna Health Minister Shri L. Jayantakumar ruina mi mung khou tei sakan e. Helipad kasiam khang Ministry of DoNER ruina ni sian asek nkhalou khang sa bam tuange tuna sa e.

 

Author Since: Oct 29, 2018