News, State News

Imphal khou Christian nun rui rally tatkan the

Universal News Agency

Imphal, Oct. 24: Imphal khou Christianmei nun ruina rakai kumei bam, church kaisammei tihei law ruina nu makmei thiak de tumei thek khou State Government ruina lou bammei ta nuni makmei ndaona All Manipur Christian Organization (AMCO) ruina rally lenga tatkan the.

Manipur khou rakai 188 tihei Manipur government ruina regularized tisulou makge tuna AMCO tuang President Prim Vaiphei ruina sakan e. Manipur khou nchu njanga lung nina de tumei pari hei rakai aju khou ra bam tina Manipur hei gaimai bam tuange tuna ni sakan e.

RIMS hospital ram lung khou rakai taan bammei ta kathao bammei khatni baimei ram asek hei tho State Government ruina latsa dat kung the kalam thu ramlam geih hang hei High Court ruina sin bam tuang the tuna N Biren Singh ruina AMCO khou sakan e.

Author Since: Oct 29, 2018