News, State News

Pastor phungloumei gaannei ta BJP khou vote ti dingpat puni the

AIZAWL, OCT 22: November 28, 2018 nung Mizoram Assembly Election tatkei nimei khou pastor phungloumei gaan kanei ta BJP ruina vote tiding puni the tuna kaopat kan the, kanei hei Aizawl West II khatni Lunglei East Constituency khou dingpat kahnge tuna sa e.

North east State pang khou BJP ruina rule su makmei heiĀ  Mizoram ranna bam e, tiki aseiluan hei kalaimei asek tho guang punge tuna lumgaina sa bam gei e.

Mizoram hei Christianmei ruina geimei suna lung bammei state re, kum bammei lung khou Rev LR Colney khatni Rev H Lalruata kanei tihei BJP candidate suna dingpat khang nulou bam the tuna sa e.

Author Since: Oct 29, 2018