News, State News

State Level Chavang Kut Kangpokpi khou kahou kan the

KANGPOKPI, OCT 31 (DIPR): Social Welfare and Corporation Minister Smt Nemcha Kipgen rui sammiu hiuna State Level Chavang Kut hei Kangpokpi khou asei hei laanhpatlou kan the.

KUT tuang thainamei ngai hei Kuki jaatti tuang channa nun Chin-Kuki-Mizo ruina laotai tanga kaniu tuang tingkum thai latu toumei ta thuankuna ngai tuange.

Kut hei November 1 nung ngai rap rap tuange tiki sports khatni cultural competition nai geih nimei jeng rui aseikum jeng nei-

neih ngai tuange tuna sa e.

Kuki meiguai hei ramguaina khou suchui nina re kadai suna latrik laisu nchammei khou jaokaomei phung guang geih nina re tuna chief guest Nemcha Kipgen ruina kajaattimei nun ta katiulou kan e.

Mi mung tihei CHief Minister N Biren Singh ruina mbanglou dat puni e, Miss KUT 2018 hei thou la puni cho tumei meiguai ruina thai bam akhat the.

Author Since: Oct 29, 2018