Articles, , , , ,

Nagamei hei kalam naina lungmei jaatre

Nagamei hei kalam naina lungmei jaatre

Rev. Dr. N. Palmei

 

“Meinun rui chamreng peina rengbamme tiki Ragwang rui chunmei natei guang tang puni (Prov 19:21) Ragwang rui Nagamei ta jaat akhat suna lung khang, Ragwang katuang purpose naina damlou the. Aniu rui karam bammei goal hei guangtang khang Nagamei guai nthuknga kapi kaga guai thailou khang akhat ni taanh pat khang kalam kathum nai e, mikiuthu 1) Identity, 2) Important and 3) Impact Identity: Nagamei Identity heithu Nagamei khou bai the. Baimei rui nangta nang Nagamei pu e tumei thailou nimei hei, aniu Nagamei rui aniu lun,culture, custom khatni land naimei jaatre tumei lian nimei thou tei aniu taanh pat khang e.

 

Important: Aniu rui taanh pat nimei Important heithu sian dui ramme Development ni ramme tiki aniu pupou nun rui taanhloumei foundation tei taanh thao khang e. “Nagaland for Christ” latku suna duanloumei kaiphun tei kalingmei khou Nagamei guai kaiphun suna lung kariu khang sumei tei important liangmei thou daimei e.

 

Impact: Aniu Nagamei panti kheiliak khatni lung bammei ramdui hei nthanhna thai khang e. Meikai kheiliak la khang ramme, meibaimei kandih ta ni asut khang ramme tiki aniu khang Ragwang rui tiloumei ramdui ta su amaan maknga lungmei tei aniu tuang impact kiu the.

 

David ta Ragwang rui piu e khatni David rui Ragwang lat piu e. “David tei Ragwang rui kakhang tiloumei taan ringsaan taanhlou lana theih kan the” (Acts 14:39)

 

Paul tani Ragwang rui piulou kan e. Paul rui sa e, “Ai tanglou nipui rian njuanna pak bam e” (1 Cor. 9:26) “Ai pak nimei laoluang hei ai ngammei kasang karamma paksuak lou kan the (2 Timothy 4:7). Aniu Naga leaders nun ni Paul kumma taan ngam, sa ngam khang kage nai e. A.Z Phizo rui lungloumei thingbang tei ntao leader nunrui dui chaina kabang gaimei thaona kathai latu khang taanh nimei thouh e. Ntao Naga le India Government Pei kaneih tuang meikhin rui nchu- njengmei lat kaphian bam khou, leader guai ram thaina, houduna latsa nimei gan dithe. Gwang Asha rui Ringpou khou nganglou maknga Syriamei khou nganglou khou rui jaosimei ariu kan e (2 Cronical 16:17). Aniu leader guaini Ragwang khou nganglou maknga jaat baimei khou ngangloumei aniu ni jaosimei ariu nu e. Nagaland for Christ rui aniu latku suna duan thaoloumei khatni  Ragwang rui tiloumei  Muangsing le Gaanchuanga Chuangphei bangh khou lung lana Nagamei Peidai tuang lungriak rui aniu riak suna lung pukhou pupou rui damloumei madan bam tei guangtang puni tuna lumma tatgut khang nai e.

 

Pharao Gwang rui Moses khatni Aaron ta samei kum “Nangnei rui Israel meinun ta duang nga tat kan tho. Akandih patlou tho nangnei rui nai bammei kum Ringpou takiu kalum tat tho” (Exodus 12:21) tuna sa kanmei kumma Indiamei rui ni Burmamei rui ni sapat kandiu khang aniu Naga meiguai nthuknga leaders guai chun nchamma tatkei diu khang Churches, families khatni individual guai kalum bam kho.

Author Since: Dec 19, 2019